Do którego tygodnia ciąży można wykonać zabieg aborcji w klinice aborcyjnej za granicą?

Wiemy już, że przerwanie ciąży za granicą naszego kraju jest legalne, ponieważ przepisy prawa w krajach sąsiadujących z naszym są znacznie bardziej liberalne. Kobiety mogą decydować o swoim ciele bez względu na przyczyny. Niezależnie od tego, czy powodem usunięcia ciąży będzie stan zdrowia, psychiki czy też zwyczajny brak gotowości na donoszenie ciąży – kobieta może podjąć samodzielną decyzję. Warto jednak mieć świadomość, że przepisy prawa określają, do którego tygodnia ciąży możliwe jest jej przerwanie. Wynika to nie tylko z kwestii związanych z moralnością, ale również ze zdrowiem i bezpieczeństwem kobiety. Sprawdźmy więc jak sprawa wygląda w Czechach i na Słowacji.

Zacznijmy od ogólnych przepisów prawa. Zarówno w jednym, jak i w drugim kraju istnieje możliwość legalnego, dobrowolnego usuwania ciąży bez względu na powody pacjentki. Ciążę w takim przypadku można usunąć do 12 tygodnia. Kobieta nie musi wówczas przedstawiać żadnych zaświadczeń lekarskich, dokumentacji policyjnej czy przeprowadzać konsultacji psychologicznej. Wystarczy jedynie, że wyrazi chęć na przeprowadzenie zabiegu. Czy jednak oznacza to, że ciąży starszej niż 12 tygodni nie można terminować? Na szczęście, nie jest to prawdą. W przypadku, gdy ciążą zagraża zdrowiu lub życiu matki lub w sytuacji gdy płód jest uszkodzony i posiada wady i choroby letalne usunięcie ciąży jest możliwe aż do 22 tygodnia ciąży. Oczywistym jest, że w tym przypadku niezbędne jest już posiadanie wyników badań kobiety lub płodu i tylko na ich podstawie może być ona skierowana na zabieg.

Mówiąc o tym, do którego tygodnia ciąży można wykonać zabieg aborcji nie sposób nie wspomnieć o tym, że istnieją dwie skuteczne metody przerywania ciąży. Pierwszą z nich jest aborcja farmakologiczna, czyli działanie polegające na podaniu leku, który wywołuje skurcze macicy i doprowadza do poronienia. Podanie sprawdzonych leków jest procedurą bezpieczną, jednakże stosuje się je nie później niż do 9 tygodnia ciąży. Jest to niezwykle istotne, ponieważ bardziej zaawansowana ciąża przerywana za pomocą leków może stanowić zagrożenie dla zdrowia kobiety. Po 9 tygodniu rośnie ryzyko występowania powikłań takich jak krwotoki. Co więcej, w przypadku bardziej zaawansowanej ciąży macica nie oczyszcza się często całkowicie i wymagane jest zastosowanie zabiegu łyżeczkowania. Warto w tym miejscu wspomnieć również, że istnieją przesłanki zdrowotne, które uniemożliwiają przerywanie ciąży z wykorzystaniem tej metody.
Istnieje jednak drugi sposób na terminację ciąży a mianowicie wykorzystanie metody próżniowej. W jej przypadku zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym i polega na wprowadzeniu do macicy specjalnej ssącej kaniuli, która pod ciśnieniem oczyszcza zawartość macicy. Zabieg ten może być przeprowadzany do 12 tygodnia ciąży (do 22 w przypadku wskazań medycznych). Aborcja z wykorzystaniem tej metody cieszy się bardzo wysoką skutecznością oraz minimalnym ryzykiem powikłań. Warto jednak wspomnieć o tym, że jej skuteczność obniża się w przypadku wykonywania jej w pierwszych tygodniach ciąży, kiedy zarodek jest jeszcze niewielki. Dlatego też lekarze rekomendują aby z metody tej korzystać po ukończeniu 7 tygodnia ciąży. Nie da się jednak ukryć, że większość kobiet odkrywa, że znajduje się w niechcianej ciąży właśnie po 7 tygodniu. Dlatego też jest to metoda dostępna dla znaczącej części pacjentek.

Podsumujmy więc jak wygląda dostępność zabiegu przerywania ciąży i do którego tygodnia jest on poza granicami naszego kraju legalny. Najważniejsze informacje, które warto zapamiętać:

  • Wykonanie aborcji jest możliwe w przedziale od 7 do 22 tygodnia ciąży w przypadku metody chirurgicznej
  • Usunięcie ciąży metodą farmakologiczną jest możliwe do 9 tygodnia ciąży
  • Po konsultacji z kliniką ginekologiczną wskazywana jest właściwa metoda przeprowadzenia zabiegu aborcji

Wiele kobiet, które odkrywają, że znajdują się w niechcianej ciąży obawia się, że nie będą miały czasu na jej legalne usunięcie. Jak widzimy, są to obawy bezpodstawne, które warto odrzucić. Biorąc pod uwagę to, jak przebiega cykl miesiączkowy kobiety znacząca większość pań stosunkowo szybko odkrywa, że doszło do zapłodnienia. W momencie gdy miesiączka się spóźnia i kobieta wykonuje test mamy do czynienia z ciążą zaledwie kilkutygodniową. Zakładając, że jest to wspomniany wyżej 7 tydzień ciąży, kobieta ma jeszcze 5 tygodni na to, by legalnie przeprowadzić zabieg poza granicami naszego kraju. Jest więc dość czasu by się do niego przygotować, zarejestrować się na wizytę w klinice czy zebrać środki. Co równie ważne w tym kontekście, czas oczekiwania na przeprowadzenie zabiegu nie jest długi. W większości klinik aborcyjnych w Czechach i na Słowacji pacjentki rejestrowane są na zabieg z zaledwie kilkudniowym terminem oczekiwania. Co więcej, w przypadku gdy 12 tydzień ciąży, a więc czas, w którym możemy legalnie poddać się terminacji ciąży mija, pacjentka może liczyć na ekspresowe umówienie wizyty, często już na kolejny dzień. Nie musimy więc obawiać się, że proces będzie przedłużany tak długo, by nie można było się już poddać zabiegowi. Dwunasty tydzień ciąży jest więc datą dającą dość czasu na podjęcie decyzji. Jednocześnie jest to również czas, w którym usuwanie ciąży wiąże się z najmniejszym ryzykiem oraz obciążeniem dla organizmu kobiety.

Wiele pań zastanawia się również, czy będą miały możliwość zadecydowania o sposobie wykonania aborcji. Część z nich chce bowiem przyjąć środki poronne obawiając się zabiegu, innym zaś zależy na metodzie próżniowej, która daje większą gwarancję skuteczności aborcji. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że sprawa wygląda różnie w poszczególnych klinikach aborcyjnych. Część z nich oferuje możliwość usunięcia ciąży z wykorzystaniem obydwu metod, inne zaś przekonane są o słuszności metody próżniowej i tylko ją oferują swoim pacjentkom. Warto o to zapytać podczas rozmowy z konsultantem kliniki. Niezależnie od tego, czy w danej klinice wykonywana jest również aborcja farmakologiczna musimy pamiętać jednak, że o tym, jaki rodzaj zabiegu zostanie przeprowadzony. Pod uwagę bierze się bowiem szereg ważnych czynników jak choćby dojrzałość ciąży, wiek pacjentki czy jej stan zdrowia. Wszystko po to, by zabieg przerywania ciąży był dla kobiety jak najmniejszym obciążeniem.

Podsumujmy więc jeszcze raz wszystkie informacje, jakie powinniśmy wiedzieć na temat terminu legalnego usunięcia ciąży poza granicami naszego kraju. Zarówno w przypadku Czech, jak i Słowacji legalne przerwanie ciąży jest dostępne dla każdej kobiety do 12 tygodnia. Powody, dla których chcemy to zrobić nie mają do tego czasu znaczenia – niezależnie z jakim trudnościami zmaga się kobieta, może liczyć na pomoc. Co więcej, nie należy obawiać się również konieczności udzielania odpowiedzi na temat powodów czy prób odwlekania od tej decyzji. Po ukończeniu 12 tygodnia ciąży jej przerwanie jest możliwe tylko z powodów medycznych – związanych z wadami płodu lub zagrożeniem zdrowia i życia matki. W tym przypadku aborcję przeprowadza się do 22 tygodnia ciąży. Na szczęście, okres 12 tygodni jest wystarczająco długim czasem by kobieta zdążyła dowiedzieć się o niechcianej ciąży oraz podjąć przemyślaną decyzję.